Home
Psych.PraktijkCalis
Behandelingsspectrum
Diagnostiek
Wat ik wil bieden
Werkwijze
Goede therapeut?
Praktijkruimten
Spreekuren
Kosten en vergoeding
Wij over onszelf
Contact, zo vindt U
Download,Doc's,Links


Home

Werkwijze

 

Download werkwijzen psychologie praktijk calis 2017+ (pdf)

 

De GZ-psycholoog wordt geacht kortdurende therapie te kunnen toepassen. Dat betekent dat de GZ-psycholoog zich richt op enkelvoudige problemen en tracht deze te behandelen binnen 5 tot 12 sessies. Wanneer de problematiek complex en langduriger blijkt te zijn zal doorverwezen worden naar een psychotherapeut, een gespecialiseerde psycholoog in de Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (SGGZ, vroegere 2e lijn).

Het eerste gesprek: kennismaking, wat is er aan de hand, probleemanalyse en eigen doelen

Ondertussen diagnostiek: diverse lijsten over klachten, behoeften en de eigen persoon (kost 1 sessie!)

Tweede gesprek: aandacht voor levensloop en behandeling, behandelplan/(start)brief aan de huisarts, zo mogelijk al eerste behandeling of voorbereidingen daartoe

 

Derde en volgende gesprekken: behandeling

 

 

 

 

Laatste gesprek: afronden van de behandeling, terugblik op de bereikte resultaten en gebruikte methoden, eventueel  enkele lijsten nog een keer invullen om veranderingen zichtbaar te maken en ontslagbrief aan de huisarts.

 

 Download werkwijzen Psychologie Praktijk Calis 2017+ (pdf)

 

Home

to Top of Page

(P) (C) PJACalis for Psy2Go! | PJACalis@GMail.com