Home
Psych.PraktijkCalis
Behandelingsspectrum
Diagnostiek
Wat ik wil bieden
Werkwijze
Goede therapeut?
Praktijkruimten
Spreekuren
Kosten en vergoeding
Wij over onszelf
Contact, zo vindt U
Download,Doc's,Links


Home

Heb ik een goede therapeut als mijn therapeut?

Uit onderzoek is gebleken dat de sóórt therapie weinig uitmaakt.
Het belangrijkste is, dat het goed klikt tussen u en de therapeut: u moet elkaar aardig vinden, respect hebben voor elkaar en de therapeut moet met u een (tijdelijke) band kunnen leggen.  U kunt beslissen al dan niet met deze therapeut verder te gaan, maar ook de therapeut kan beslissen u al dan niet te gaan behandelen, bijv. op grond van zijn mogelijkheden en beperkingen en deskundigheid.

Waar kunt u op letten in het eerste gesprek?
- Sprak de sfeer in de therapie ruimte u aan?
- Voelde u zich op uw gemak?
- Voelde u zich begrepen?
- Stond de therapeut open voor uw verhaal?
- Bood de therapeut u alle vrijheid om te beslissen met elkaar door te gaan?
- Heeft u de indruk dat de therapeut zijn vak verstaat?
- Kon u uw twijfels vertellen?

Goede therapeut? Klik hier bij www.psychologiemagazine.nl.

Session Rating Scale

Paul Calis gebruikt de Session Rating Scale (SRS) om samen na te gaan hoe het gesprek is gegaan en wat er beter kan. De 4 vragen zijn  en gescoord worden met een punt tussen  0-10:

1.Behandelrelatie: ik voelde me gehoord, begrepen, gerespecteerd

2.Doel en onderwerp:we hebben gewerkt en gesproken over datgene waar ik aan wilde werken of wilde spreken

3.Werkwijze: de manier van werken van de therapeut past goed bij mij

4.Sessie als geheel: het gesprek sloot aan bij mijn behoefte(n)

Voorbeeld: Session Rating Scale   (wordt bewaard in het dossier)

 

Outcome Rating Scale

Paul Calis gebruikt ook de Outcome  Rating Scale (ORS) bij vrijwel elke sessie om samen na te gaan hoe het welzijn is van de client op de belangrijkste levensdomeinen. Zodoende kan het beste afgestemd worden op actuele behoeften,  problemen en situatie van de client. De 4 vragen zijn  en gescoord worden met een punt tussen  0-10:

1.Indivisueel: de mate waarin u zich goed voelde over uzelf (denken, voelen, lichamelijk)

2.Interpersoonlijk:de mate waarin u zich goede voelde in contacten met uw naasten

3.Sociaal: de mate waarin u zich goed voelde over het functiuoneren in de samenleving (werk, opleiding, vriendschappen, vrije tijd)

4.Algeheel: de mate waarin u zich in het algeheel goed voelde (hoe haat het met u?)

Voorbeeld: Outcome Rating Scale (wordt bewaard in het dossier)

 

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheid van de psycholoog wordt bevorderd door het NIP, de LVE en de Overheid d.m.v. registraties
De GZ-registratie is voor de meeste instanties een voldoende garantie, de LVVP vindt het lidmaatschap en visitaties en intervisies ook nodig.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

NIP

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Paul Calis is tevens actief lid van de zorggroep PsyWijzer (regio Tilburg en Brabant-West)

Tevens deenemer aan ZORROO - een zorggroep van huisartsen regio Oosterhout e.e.

Plaatselijke deelname aan het samenwerkingsverband geriatrie zorg dongen e.o.

 Geriatrie  Zorg Dongen e.o.

Tevens deenemer aan PRORCH - een zorggroep regio Tilburg e.o.


Naast dat gewerkt wordt bij Volckaert

Rino Zuid-Nederland t.b.v. opleidingen voor (GZ)Psychologen 


en MENT voor mensen met NAH-problematiek


Regionaal overleg psychologen ZEE(land)BRA(bant)

Home

to Top of Page

(P) (C) PJACalis for Psy2Go! | PJACalis@GMail.com