Home
Psych.PraktijkCalis
Behandelingsspectrum
Diagnostiek
Wat ik wil bieden
Werkwijze
Goede therapeut?
Praktijkruimten
Spreekuren
Kosten en vergoeding
Wij over onszelf
Contact, zo vindt U
Download,Doc's,Links


 

Home

Diagnostiek en bepalen voortgang

Het belangrijkste zijn de eigen doelen van de persoon, daaraan wordt maat en getal gegeven, zodat vorderingen gevolgd kunnen worden. Bovendien is goede diagnostiek al behandeling!

 

 

 

Diagnostiek vindt plaats aan de hand van vragen- en klachtenlijsten.

Zij moeten een beeld geven wat er aan de hand is en waar de sterke en zwakke kanten van de persoon liggen.

Sommige vragenlijsten worden ingevuld door naasten, dit kan helpen een vollediger en objectiever beeld te verkrijgen.

De psycholoog probeert hiermee een samenhangend beeld te vormen.

De klachtenlijsten dienen om

1. bepalen wat er aan de hand is

2. een startmeting te hebben, die aan het eind van de behandeling herhaald wordt om het effect te bepalen

3. beoordelen of de persoon als client op de goede plaats van behandeling is in de eerste lijn


Overigens wordt als 'vinger aan de pols' aan het begin van elk gesprek gevraagd hoe goed de persoon zich voelt functioneren, hetgeen uitstekend met de
Outcome Rating Scale duidelijk wordt, samen na te gaan hoe het welzijn is van de client op de belangrijkste levensdomeinen. Zodoende kan het beste afgestemd worden op actuele behoeften,  problemen en situatie van de client. De 4 vragen zijn  en gescoord worden met een punt tussen  0-10:

1.Individueel: de mate waarin u zich goed voelde over uzelf (denken, voelen, lichamelijk)

2.Interpersoonlijk:de mate waarin u zich goede voelde in contacten met uw naasten

3.Sociaal: de mate waarin u zich goed voelde over het functiuoneren in de samenleving (werk, opleiding, vriendschappen, vrije tijd)

4.Algeheel: de mate waarin u zich in het algeheel goed voelde (hoe gaat het met u?)

Voorbeeld: Outcome Rating Scale (wordt bewaard in het dossier)

En aan het eind van het gesprek wordt soms bepaald hoe goed de sessie aansloot bij persoon en diens behoeften, hetgeen met de Session Rating Scale uitstekend wordt bijgehouden, om samen na te gaan hoe het gesprek is gegaan en wat er beter kan. De 4 vragen zijn en worden gescoord met een punt tussen  0-10:

1.Behandelrelatie: ik voelde me gehoord, begrepen, gerespecteerd

2.Doel en onderwerp:we hebben gewerkt en gesproken over datgene waar ik aan wilde werken of wilde spreken

3.Werkwijze: de manier van werken van de therapeut past goed bij mij

4.Sessie als geheel: het gesprek sloot aan bij mijn behoefte(n)

Voorbeeld: Session Rating Scale (wordt bewaard in het dossier)

 

Home

 

to Top of Page

(P) (C) PJACalis for Psy2Go! | PJACalis@GMail.com